Завантажити домашнє відео

Договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав автора між відправником (автором) відеоматеріалу та ПП "Студія Пілот" (ІН код 30403610)

Фактом завантаження файлу із відеоматеріалом на сайт я повністю передаю (відчужую) ПП «Студії Пілот» без обмеження строком та територією всі виключні майнові права, визначені ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права", а саме: виключні майнові права на використання у будь-якій формі і будь-яким способом, на дозвіл або заборону використання відеоматеріалів іншими особами та всі інші майнові права автора, визначені Законом України "Про авторське право і суміжні права". Винагородою є участь у розіграші призів.

Я не заперечую проти здійснення перемонтажу, озвучення закадровим текстом, додавання музики та спеціальних ефектів, створення похідних творів із надісланого мною відеоматеріалу.

Я підтверджую, що відео належить мені та не містить протизаконних матеріалів, зокрема таких, що можуть нанести шкоду честі і гідності третіх осіб або порушити інші законні права та інтереси.

Я згоден

© Студія Пілот, 2018    |    Всі права захищені    Вимоги користування    Конфеденціальність інформації